ΑΥΤΟΜΑΤΗ EYΘΥΓΡΑΜΗ ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ (ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ)

ΜΗΧΑΝΗ ΤΥΠOΥ “ΝΚ ΑVNF–6H/5L 304/Τ”

 

 

 

 

 

 

 

       ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΥΓΡΩΝ (Για Μεγάλες Παραγωγές)

       Αυτόματη Ευθύγραμμη Γεμιστική (Ογκομετρική) μηχανή τύπου “ΝΚ ΑVNF".

  • Ανοξείδωτη κατασκευή, χρήση υλικών κατάλληλα για τρόφιμα (με τα απαραίτητα πιστοποιητικά).
  • Κατάλληλη για εμφιάλωση προϊόντων με μικρή και μεσαία πυκνότητα.
  • Κατάλληλη για γυάλινους – πλαστικούς περιέκτες, λευκοσιδηρά δοχεία.
  • Ευθύγραμμη χωρίς την απαίτηση αλλασσόμενων μερών για κάθε διαφορετική συσκευασία.
  • Μοντέλο για παραγωγές από 1000-3000 φιάλες/h.
  • Μοντέλο για αφρίζοντα προϊόντα.
  • Κατάλληλη για: (ελαιόλαδο, ξύδι, χημικά, απορρυπαντικά).